Tidningsartiklar 2012

30-års jubileum!
Söndagen den 30 september firade vi vårt 30-års jubileum. Dagen bjöd på dubbla känslor. Ledsamhet över att vi fortfarande behövs och att varje ny arbetsdag vittnar om att vi inte behövs mindre idag än då när jouren startades för 30 år sedan. Glädje över alla de kvinnor som vi har haft förmånen att få följa under årens lopp, som har kämpat och förändrat sina liv på ett fantastiskt sätt. Glädje över alla de fantastiska möten mellan kvinnor som har skett under dessa 30 år samt det engagemang som kvinnor har visat om och om igen. Det är stort! TACK till ALLA som på olika sätt var med och firade vår 30-års dag!
Artikel i Borlänge tidning den 1 oktober 2012 samt artikel i Dala-Demokraten den 3 oktober 2012.

189 mil
Den 13 september cyklade tjejerna vidare på sin resa mot Olofström. Nu är det inte många dagar kvar. Hejja tjejer!!!
189 mil
Artikel
i Borlänge tidning den 13 september 2012.

Vilken start efter semestern!

Dagens möte med Roberto Vacchi blir ett fantastiskt avstamp inför hösten. Roberto överlämnade 51 000 kronor i gåva till Kvinnojouren Borlänge - Säter efter en auktion på proffscyklisten Fredrik Kessiakoffs tävlingströja. Jan Jelvin gav det slutgiltiga budet och har även meddelat att han i samband med detta skänker 10 000 kronor till Sollentuna Kvinnojour. Detta ger hopp om och tro på mänskligheten! Artikel i Borlänge tidning den 20 augusti 2012 och artikel i DalaDemokraten den 21 augusti 2012.

Fantastiska Brigitte!
Fantastiska Brigitte som hjälpt oss bemanna jouren under delar av vår semester! Brigitte Nygren har arbetat med att ge stöd till misshandlade kvinnor i snart 30 år. Artikel i Borlänge tidning 31 juli 2012.

I media under Peace & Love
Både Borlänge tidning, artikel, och DalaDemokraten, artikel, var på plats i vårt tält under festivalveckan som pågick den 25/6-1/7.

Många behöver kvinnojour
Kvinnojouren har i år 30-årsjubileum och behovet av jouren fortsätter att vara stort. Artikel i DD den 8 februari 2012.

Kvinnojouren efterlyser "mellanboende"
Många kvinnor blir kvar för länge på Kvinnojouren Borlänge - Säter eftersom det finns så få lägenheter i stan.
– Det skulle vara önskvärt med en utslussningslägenhet när man inte är i akut behov av skydd längre, säger Ann-Sofie Sterio som är verksamhetsansvarig. Artikel i dt den 8 februari 2012.

En markant ökning
"- Tyvärr är inte Gagnef förskonat från våld mot kvinnor. Under 2011 hade vi en markant ökning av antalet stödåtgärder till Gagnefskvinnor, säger Yvonne Karlén, ordförande i Föreningen Kvinno- & Tjejjouren i Borlänge." Artikel från dt den 3 februari 2012.

Nej till kvinnojourstöd
Yvonne Karlén (ordförande i Kvinnojouren Borlänge - Säter) hoppas att alla politiker inser behovet och betydelsen av kvinnojourernas verksamhet. Artikel i dt från den 3 februari 2012.

 

TV/Radioinslag 2012

TV4 nyheterna Dalarna "Gagnefs kommun säger upp avtal med kvinnojour i Borlänge"
Intervju med Anki Enevoldsen, ordförande i socialutskottet i Gagnefs kommun samt Yvonne Karlén, ordförande i Kvinnojouren Borlänge - Säter den 7 februari 2012.

 

Pressmeddelande

Pressmeddelande "Fortsatt stort behov av boende för kvinnor och barn som är utsatta för mäns våld"
Kvinnojouren har i år 30-års jubileum och behovet av jouren fortsätter att vara stort.
Boendet på Kvinnojouren Borlänge - Säter har i varit fullt i stort sett under hela 2011. 35 kvinnor fick hänvisas till annat boende på grund av platsbrist. De är liknande nivåer som föregående år.
2011 utfördes totalt 2495 stödåtgärder. Med stödåtgärder menar vi stödsamtal per telefon, personliga stödsamtal, stöd vid kontakt med myndigheter (möten eller via telefon) samt övriga stödåtgärder såsom barnpassning, inköp, skjuts till sjukvård. Antalet personliga stödsamtal har ökat under 2011.