Mediaarkiv

Vi har samlat de tv/radio inslag och de tidningsartiklar som handlat om Kvinnojouren Borlänge under repektive årtal. Vi har inte gått tillbaka i tid utan sammanställningen startar från hemsidans uppstart oktober 2011.
(Med åren har det visat sig att en del av länkarna har upphört att fungera, hoppas att ni har överseende med det)

2015


2014


2013


2012


2011