Ge en minnesgåva

Allt för många kvinnor utsätts för våld i en nära relation. Kvinnojouren arbetar med att stödja kvinnor och barn som upplever våld. Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en närstående. Kvinnojourens verksamhet är beroende av gåvor från allmänheten. Ditt bidrag är därför mycket betydelsefullt. Din gåva bidrar till att vi kan öka stödet till kvinnor och barn som utsätts för våld.

För att skänka en minnesgåva behöver du sända oss följande uppgifter:

  • Namnet på den du vill hedra
  • Namn och adress till mottagaren, vilket oftast är närmast anhörig eller begravningsbyrån,
    om du vill att Kvinnojouren Borlänge skickar minnesbladet med posten.

Sätt in gåvan på bankgiro 925-4814.  Alla gåvor mottages tacksamt.