Våldets normaliseringsprocess


I en relation där det förekommer våld har det ofta börjat med ett kontrollerande beteende från partnerns sida. Du kritiseras, hindras från att umgås med vänner och din partner kräver att du ska anpassa dig efter hans behov. Det förekommer ofta att han kräver att alltid veta var du är, han kan visa omsorg som slutar med att du isoleras. Verbala kränkningar med sexuella anknytningar är vanligt. Ditt livsutrymme minskar och han får mer och mer kontroll. Den psykiska misshandeln där du gradvis bryts ner gör det fysiska våldet möjligt.

Nästa steg i våldsspiralen är för många hot och fysiskt våld och du tvingas anpassa dig ytterligare för att inte utsättas för mer våld. Sexuellt våld och tvång är mycket vanligt. Gradvis blir våldet grövre och mer frekvent. En del kvinnor vågar inte lämna sin partner eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne. Många kvinnor lämnar den våldsamme mannen när barnen eller ett husdjur utsätts.

I ett förhållande där det förekommer våld är det väldigt ofta en växelverkan mellan värme, kärlek, passion, fina ord och psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. För många är det svårt att bryta den destruktiva relationen eftersom man hoppas att det inte ska hända igen och att det finns mycket som är fint i relationen.

En stor majoritet av det våld som utförs i nära relationer är av män mot kvinnor. Våld i samkönade relationer förekommer också. Våldets normaliseringsprocess fungerar på liknande sätt om parterna är av samma kön. Kvinnor som är utsatta av en annan kvinna är naturligtvis välkomna att söka stöd hos Kvinnojouren Borlänge.

Varningssignaler
Vad är våld?