Om oss

Kvinnojouren Borlänge är en ideell förening som är ansluten till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Vi är en feministisk organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kvinnojouren Borlänge har idag fyra anställda och c:a femton ideellt engagerade jourkvinnor. Är du intresserad av att engagera dig? Bli jourkvinna.

Alla jourkvinnorna har en djup kunskap om våld mot kvinnor och våldets normaliseringsprocess. Vi är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren finns för att ge stöd kvinna till kvinna.

Utgångspunkter för jourens arbete:

  • Tro på tjejen/kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig
  • Ha ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse
  • Ta utgångspunkt i kvinnors, tjejers och barns egna berättelser utan ifrågasättande
  • Arbeta utifrån kvinnors, tjejers och barns behov och önskemål
  • Agera med kvinnan/tjejens samtycke
  • Bistå kvinnan/tjejen i kontakt med andra aktörer när vårt uppdrag begränsar oss
  • Se barnen som egna individer som kan vara i eget behov av stöd

Vi är en feministisk organisation vilket för oss innebär att vi ser att vi lever i ett ojämställt samhälle och vi vill göra något åt det. I likhet med FN anser vi att den övergripande förklaringen till mäns våld mot kvinnor är den ojämställdhet som råder i vårt samhälle - att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.

Kvinnojouren Borlänge arbetar systematiskt med att utveckla vår verksamhet enligt den kvalitetssäkringsmodell som Roks har tagit fram. Här kan du läsa mer om kvalitetssäkring.