Testamentera till Kvinnojouren Borlänge

Allt för många kvinnor utsätts för våld i en nära relation. Kvinnojouren arbetar med att stödja kvinnor och barn som upplever våld. Kvinnojourens verksamhet är beroende av gåvor från allmänheten. Ett sätt är att stödja Kvinnojouren genom att testamentera till oss. Ditt bidrag är därför mycket betydelsefullt. Din gåva bidrar till att vi kan öka stödet till kvinnor och barn som utsätts för våld.

Du testamenterar genom att ställa gåvan till Kvinnojouren. Du behöver inte ange något speciellt ändamål som dina pengar ska gå till.  Du kan testamentera hela behållningen eller en del av den till Kvinnojouren, sedan andra arvtagare erhållit angivna belopp eller angivet värdeföremål.

Alla som är myndiga har rätt att skriva testamente. Testamentet måste vara skriftligt. Det ska bevittnas av två personer som inte får vara nära släkt med den som skriver testamentet. Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste ha klart för sig att det är ett testamente de bevittnar. De båda vittnena skall samtidigt vara närvarande och intyga att det görs av fri vilja och att den som skrivit testamentet (testatorn) är ”vid sunt förnuft och fullt förstånd” när testamentet undertecknas, eller när testatorn bekräftar sin namnteckning.

Testamentet är en viktig rättslig handling, därför är det viktigt att den upprättas i en korrekt form. Det kan annars hända att testamentet blir ogiltigt. Din bank eller en juristbyrå kan hjälpa dig med detta. Du bör undvika att ändra direkt i ett testamente, eftersom det kan leda till att testamentet blir ogiltigt eller svårtolkat. Vill du ändra något måste det ske i ett så kallat tilläggstestamente. Det är därför klokast att skriva om hela testamentet. Ett senare testamente gäller före ett tidigare. I det senare bör du klart ange att det ersätter det tidigare.

Alla gåvor mottages tacksamt.