Vad är våld?

Våld kan utföras på många sätt, våld är inte bara slag och sparkar. Nedan följer en bra definition på våld:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill" (Per Isdal).

Exempel på våld:

  • Psykiskt våld
  • Sexuellt våld
  • Fysiskt våld
  • Ekonomiskt våld
  • Materiellt våld (tex slå sönder saker)
  • Hot och trakasserier
  • Tvingas se pornografi mot sin vilja
  • Försummelse (tex att inte hjälpa en partner med funktionsnedsättning)

Våldets normaliseringsprocess
Varningssignaler