Varningssignaler

 • Du skuldbeläggs och kritiseras 
 • Det du gör nedvärderas
 • Din partner kräver att alltid kunna nå dig på telefon
 • Du övertalas att avstå från intressen och vänner
 • Ditt klädval styrs
 • Din partner kräver att få skjutsa dig vart du än ska
 • Din partner visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll
 • Du måste alltid uppge var du har varit och vem du har träffat
 • Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst
 • Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell anknytning
 • Du hotas och angrips fysiskt

Våldets normaliseringsprocess
Vad är våld?