Vi erbjuder

  • Stödsamtal via telefon, e-post eller besök på jouren
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om vilket stöd myndigheter och andra aktörer erbjuder
  • Rådgivning i vardagsjuridik
  • Stöd vid myndighetskontakter
  • Praktiskt stöd, t ex i kontakt med bostadsbolag eller skjuts till sjukvård
  • Anonymitet
  • Skyddat boende på jouren
  • Lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning

Kontakt